Loading...
Aanleiding 2018-05-28T14:21:10+00:00

Aanleiding

De dialooggroep ‘Wonen en woonomgeving’ heeft ‘de uitbreiding en verbetering van het Hoevelakense Bos’ op de agenda gezet in het kader van het programma ‘samen aan zet’. In het voorstel van de initiatiefnemers staat het volgende:

“Samengevat wordt de druk op het bos op alle fronten vergroot en de omvang verkleind. Er wordt gewandeld, gefietst, er lopen honden los, er wordt getrimd, gewoond, geparkeerd, paard gereden etc. Het aantal bezoekers groeit door de groei van inwoners van Vathorst en Hoevelaken. Het bos is te klein om in al deze vragen te voorzien en er zijn geen goede voorzieningen om deze bezoekers te faciliteren. Al deze factoren gaan ten koste van de kwaliteit, de cultuurhistorische waarde van het landgoed, de landschappelijke kwaliteit van het bos en de woonkwaliteit van bewoners van Hoevelaken. (…)

De wens is op korte termijn een oplossing te ontwikkelen voor de druk op het bos en bewoners in en om Hoevelaken actief te betrekken bij de uitwerking van het plannen, ervan uitgaande dat de oplossingen voor het probleem in het breder speelveld dan alleen het bos geplaatst gaat worden. Daarbij worden alle belangen/wensen van bewoners/gebruikers opgehaald en meegenomen in de uitwerking. Indien doelgroepen buitengesloten worden zal dit zijn weerslag hebben in een latere fase van het planproces”.

De gemeente Nijkerk heeft dit opgepakt en werkt hierbij intensief samen met Geldersch Landschap & Kasteelen (eigenaar van het Hoevelakense Bos) en de gemeente Amersfoort. De Provincie Gelderland subsidieert de uitvoering van het plan.

Lees meer over de aanleiding, doel en plangebied in het startdocument.