Loading...
Doel 2018-05-30T13:41:13+00:00

Doel

Als de we de kwaliteit van het bos willen behouden is “niets doen” geen optie. En in de dingen die we gaan doen, moeten we zorgvuldig te werk gaan.  De gemeente Nijkerk wil daarom dat iedereen mee kan denken over de toekomst van het bos.

Hierbij zoekt de gemeente nadrukkelijk samenwerking met de eigenaren van de grond in en rond het bos. Het resultaat is een visie voor de toekomst van het bos en zijn omgeving waar zoveel mogelijk mensen achter staan.

In de visie komt te staan hoe we

  • De historie kunnen behouden,
  • De natuur kunnen versterken,
  • De recreatieve druk op het bos beter kunnen verdelen,
  • De recreatiemogelijkheden in de omgeving kunnen uitbreiden.

Als de visie klaar is maken we een uitvoeringsplan. Daarin staan concrete projecten en maatregelen die financieel haalbaar zijn.  Sommige daarvan zullen door de gemeente en grondeigenaren worden uitgevoerd. Andere bieden ruimte aan initiatieven van bijvoorbeeld bewoners.

Lees meer over de aanleiding, doel en plangebied in het startdocument.