Loading...
Inzendingen 2018-05-30T12:54:14+00:00

Alle ingezonden ideeën

Windturbines en zonneparken uit den boze

In de Start Document onder “Beleid Gelderland” pagina 27 2de column is een opmerkelijk paragraaf:  “Het gebied ten zuiden van de Veenwal kent de beleidscategorie: zoekgebied water 2018. In het noordelijk deel van het Hoevelakense Bos zijn volgens de omgevingsvisie Gelderland ‘windturbines onder voorwaarden mogelijk’. Zonneparken zijn onder voorwaarden mogelijk in delen van het Hoevelakense Bos en omgeving.” Dit is absoluut uit den boze en moet nooit gebeuren in een Rijksmonument.

J. Ramsbotham 15 juni 2018

Uitbreiding van de natuur / recreatie mogelijkheden

Ideeën voor uitbreiding van de natuur /recreatie mogelijkheden tussen de Nijkerkerstraat en het Hoevelakense Bos:

- De lang recht houtsingel tegen de skyline die goed waarneembaar is vanaf de Westerdorpstraat, de Nijkerkerstraat en de entree van Hoevelaken moet behouden worden.

- Twee lange paden naast elkaar aan leggen, (één voor wandelaars en één voor fietsers) langs de grens tussen Amersfoort en Nijkerk (of parallel aan de grens en naast de bestaande sloot) vanaf het Westerdorpstraat tot aan de Nijkerkerstraat. Variaties zijn ook mogelijk.

- De lange smalle akkers (slagen) die aan de oostkant van de groenzone tegen het bos aanliggen behouden en als bloemrijke grasland te ontwikkelen. Hierdoor het openslagenlandschap en ook het contrast met Het Bos blijven intact.

- De huidige laag struiken strook dat ook parallel aan het grens van Het Hoevelakense Bos ligt te versterken, verlengen en te verbreden. Volgens GLK (Beheer visie Hoevelaken 2017, pagina 21) is een van de zwakke punten van Het Hoevelakense Bos het ontbreken van een goed ontwikkelde kruid en struiklaag. Door een bredere lange strook van struiken aan te leggen zal dit gebrek verholpen worden en de struiken zullen veel schuil en broedplaatsen bieden voor vogels en fauna. De struiklaag wordt laag gehouden zodat de houtsingel van Het Bos erachter goed zichtbaar blijft.

- De (bestaande) sloot in de noord – zuid richting tussen de nieuw aan te leggen wandel/fietspad en de struik strook verdiepen zodat honden en mensen niet bij de struiken, vogels en fauna kunnen komen.

- De lang noord-zuid wandel/fiets pad op 3 plekken in oost-west richting te verbinden met de paden in Het Hoevelakense Bos zodat wandelaars en fietsers rondjes kunnen lopen van verschillende afstanden. De verbindingspaden zijn:

1. Langs de Westerdorpstraat buiten het bos (gescheiden van de huidige fietspad)
2. Langs de Nijkerkerstraat buiten het bos (gescheiden van de huidige fietspad)
3. Een verbindingspad in het midden die sluit aan bij de huidige paden stelsel van het bos en sluit aan op een historisch pad.

- De diverse wandel en fietsroutes (kort, middel en lange afstanden) aan te geven met gekleurde palen.

- Voor meer details en een tekening zie SHB&L Visie voor de groen recreatieve zone tussen Nijkerkerstraat en het Hoevlakense Bos aangrenzend aan het Hoevelakense Bos op www.hoevelakenbereikbaar.nl

J. Ramsbotham 15 juni 2018

Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen creëren bij de nieuwe villapark en op de Nijkerkerstraat buiten het Rijksmonument en de huidige parkeergelegenheden op beide einden van het bos sluiten voor geparkeerd auto’s.

J. Ramsbotham 15 juni 2018

Nieuw fietspad

Een nieuw fietspad maken door de weilanden tussen het Bos en de Nijkerkerstraat vanaf de Westerdorpstraat en de Nijkerkerstraat die aansluit op de huidige fietspadstelsel en dan de huidige fietspad op de lange laan in het bos sluiten voor fietsers, zodat fietsers en wandelaren worden gescheiden.

J. Ramsbotham 15 juni 2018