Op donderdag 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Nijkerk unaniem de ‘Ontwikkelingsvisie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving’ vastgesteld.  De komende periode zal er gewerkt worden aan een ontwikkelingsplan. Meer informatie over de volgende stappen volgt binnenkort.

Terugblik werkatelier 2018

Op woensdag 10 oktober 2018 vond het werkatelier over de concept-ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos & Omgeving’ plaats. Ruim zeventig mensen waren aanwezig in dorpshuis De Stuw in Hoevelaken.

Het leverde een boeiende en vooral levendige avond op. Hierbij een korte terugblik.

        

Visie aanscherpen en verrijken

Het atelier werd ’s middags voorbereid door het werkteam, een groep mensen die zich voor de zomer heeft aangemeld om actief aan het project mee te werken. Het werkteam is een afspiegeling van alle betrokkenen. ’s Avonds is hun concept voor de ontwikkelingsvisie gepresenteerd en zijn de dilemma’s besproken. Vervolgens konden de aanwezigen meedenken, reacties geven met als doel om de visie aan te scherpen en te verrijken. Dit gebeurde na een toelichting door met elkaar in gesprek te gaan en briefjes met opmerkingen en aanvullingen te plakken op de verschillende kaarten.

Verschillende gebruikers en eigenaren

Op de avond werd nog eens duidelijk dat er verschillende gebruikers met diverse inzichten betrokken zijn bij ‘Ons Hoevelakense Bos & Omgeving’. Of zoals wethouder Wim Oosterwijk aangaf een ‘gebruikersbos’ voor heel veel mensen. Fietsers, wandelaars, hondenbezitters, ruiters en natuurliefhebbers, allemaal hebben ze wensen hoe het Hoevelakense Bos en de omgeving gebruikt moeten worden. Ook zijn er meerdere grondeigenaren in de omgeving van het bos. De visie bepaalt niet wat die eigenaren moeten gaan doen, maar geeft weer wat de wens is van de gebruikers. De grondeigenaren geven duidelijke voorwaarden en denken mee om kansen te pakken. Uiteindelijk moeten er in de visie keuzes worden gemaakt om het overkoepelde doel van ‘Ons Hoevelakense Bos & omgeving’ te bereiken. Dit doel is:

  • De historie behouden,
  • De natuur versterken,
  • De recreatieve druk op het bos beter verdelen,
  • De recreatiemogelijkheden in de omgeving uitbreiden.

Daarom is het belangrijk om met een brede blik te blijven kijken en begrip voor elkaars wensen te hebben.

Ontwikkelingsvisie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving gereed

De ontwerpers hebben de reacties en aanscherpingen tegen elkaar afgewogen en verwerkt in een aangepaste ontwikkelingsvisie. De definitieve ontwikkelingsvisie is inmiddels gereed. Door hier te klikken, kunt u deze bekijken.


Hoe gaat het proces verder?

Om alle reacties en informatie goed te verwerken was meer tijd nodig dan was voorzien. De afgelopen periode is gebruikt om een aantal zaken met betrokkenen te bespreken. De visie ‘Ons Hoevelakense Bos & Omgeving is zo verder aangescherpt. De ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos & Omgeving’ is inmiddels afgerond (zie hierboven).

Waarschijnlijk zal de ontwikkelingsvisie dan in januari of februari 2019 behandeld worden door de gemeenteraad van Nijkerk. Zodra de data bekend zijn, wordt dit verder gecommuniceerd.

Daarna wordt er met de betrokkenen verder gewerkt aan een uitvoeringsplan. Begin 2019 zal hiervoor ook weer een werkatelier ingericht worden. Een uitnodiging hiervoor wordt gedaan in de volgende nieuwsbrief.

2019-03-04T14:31:48+00:00