Loading...
Participeren 2018-05-30T13:42:20+00:00

Participeren (hoe kunt u participeren?)

U kiest hoe u mee wil denken
We verwachten grote belangstelling om mee te werken aan de visie en het uitvoeringsplan. Bij de gezamenlijke start (de Dag van het Hoevelakense Bos en omgeving) kunt u aangeven hoe u mee wilt denken:

  • Het proces volgen via digitale nieuwsbrieven en deze website,
  • Meedenken tijdens de openbare ateliers, of
  • Actief meewerken in het werkteam 

Ontwerp in ateliers
De plannen voor het Hoevelakense Bos en omgeving worden voorbereid door het werkteam en gemaakt in de openbare ateliers. Ateliers zijn bijeenkomsten waarin iedereen welkom is en waarbij actief samen aan de plannen wordt gewerkt. Hierin brengt het ontwerpbureau Terra Incognita, dat het planproces begeleid, haar kennis in van landschap en stedenbouw. De ontwerpers gebruiken hun verbeeldingskracht om de ideeën van iedereen te tekenen.

Na elk atelier verwerkt Terra Incognita de uitkomsten tot evenwichtige en vergelijkbare resultaten die op de website worden gezet.

Lees meer over de werkwijze het startdocument.