Loading...
Spelregels 2018-05-25T14:32:53+00:00

Spelregels

Bij start van het proces zijn de randvoorwaarden, ook wel spelregels genoemd, bepaald waarbinnen het proces plaatsvindt.

Proces en rollen

 • De dialooggroep wonen en woonomgeving uit het project ‘samen aan zet’ agendeert dit open planproces. De gemeente Nijkerk is initiatiefnemer in de uitvoering van het proces. Zij regelt een kwartiermaker (ontwerpbureau Terra Incognita) om het proces te begeleiden en ideeën uit te werken
 • De grondeigenaren van grootste stukken grond werken samen met de gemeente aan de visie.
 • Overige grondeigenaren en bewoners worden met voorrang geïnformeerd over het proces en de aanpak en worden uitgenodigd om te adviseren bij het maken van het plan.
 • Alle andere betrokkenen worden uitgenodigd om te adviseren bij het maken van het plan.
 • Het plan én de adviezen die hierover zijn gegeven worden aangeboden aan de gemeenteraden van Nijkerk en Amersfoort en aan de grondeigenaren. De overheden nemen over de visie en in te zetten realisatiemiddelen een besluit. Grondeigenaren beslissen zelf over de ontwikkeling van hun grond.

Inhoud & beleid

 • Doel is om de recreatieve mogelijkheden en capaciteit van de omgeving van het Hoevelakense Bos te vergroten en het aantal recreanten en de recreatieve druk op het historische bos te verminderen.
 • Er wordt gewerkt binnen randvoorwaarden van het rijksmonument.
 • Behoud van tenminste de bestaande natuurwaarden, danwel compensatie in de directe omgeving.
 • Behoud (door ontwikkeling) van de cultuurhistorische identiteit van het Hoevelakense Bos.
 • Uitbreiding woonwijken behoort niet tot de mogelijkheden.
 • Ontwikkeling van nieuwe ‘landgoederen/landhuizen’ is mogelijk wanneer dat meerwaarde biedt voor openbare recreatie en/of landschappelijke kwaliteit.
 • Nieuwe recreatieve ontwikkelingen zijn gericht op lokale bewoners van de gemeentes Nijkerk en Amersfoort (en niet op de regio).
 • Het beleid van betrokken overheden en grondeigenaren is in beginsel uitgangspunt. Gelijktijdig biedt het open planproces alle ruimte voor een brede inbreng om het gezamenlijke doel te bereiken en deze mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Grondeigenaren beslissen na deze afweging zelf over de ontwikkeling op hun grond.

Financieel

 • Doel is om een financieel haalbaar uitvoeringsplan te maken.
 • De gemeente Nijkerk beschikt over een budget om bij te dragen aan uitvoering. Zij zet het uitvoeringsbudget in overleg met grondeigenaren en betrokkenen. Bijdrage van derden (in uren en/of budget) is voorwaarde voor de uitvoering.
 • De gemeente Nijkerk ondersteunt waar mogelijk kansrijke initiatieven van particulieren met subsidie en/of beleidsruimte en/of advies.
 • De gemeente Nijkerk koopt in principe geen gronden.