Loading...
Stappenplan 2018-07-09T13:00:22+00:00

Stappenplan

We maken het plan voor het Hoevelakense Bos en omgeving in vijf stappen. Daarin staan de ateliers centraal.  Dat zijn bijeenkomsten waarin iedereen kan meedenken over de plannen.

Stap 1. Voorbereiding en analyse [afgerond]

In deze eerste stap is het project zowel inhoudelijk als in proces voorbereid. Het resultaat is het startdocument.

Stap 2. Aftrap en kansenkaart

In de tweede stap staat de Dag van het Hoevelakense Bos en omgeving, het eerste openbare atelier, centraal. Daarna worden samen met het werkteam van bewoners en betrokkenen alle ideeën op een kaart gezet.

Stap 3. Ontwikkelingsvisie

In de derde stap wordt de visie voor de toekomst van het Hoevelakense Bos en omgeving opgesteld. Daarbij starten we met de ideeën waar iedereen het over eens is. Voor dilemma’s worden de verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Zo werken we naar een breed gedragen visie toe. Centraal in deze stap staan twee openbare ateliers (avond) die door het werkteam diezelfde middag inhoudelijk worden voorbereid.

Stap 4. Uitvoeringsplan

In de vierde stap wordt de visie uiteengerafeld in projecten die uitgevoerd kunnen worden. Het uitvoeringsplan wordt samen met betrokkenen opgesteld in het vierde atelier.

Stap 5. Feestelijke oplevering

Het proces wordt feestelijk afgesloten in het Hoevelakense Bos. Naast een hapje en een drankje worden de handtekeningen voor de uitvoering gezet. Ook is de start van de uitvoering, al dan niet symbolisch.